Kernel.org: 5.4.2
sid (unstable): 5.3.15-1
buster (testing): 4.19.67-2+deb10u2
stretch (stable): 4.9.189-3+deb9u2
jessie (oldstable): 3.16.76-1

Debian GNU/Linux device driver check & report

Acer: Aspire 5734Z

PCI IDWorks?VendorDeviceDriverKernel
80862a40YesIntel CorporationMobile 4 Series Chipset Memory Controller Hubintel-agp
80862a42YesIntel CorporationMobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controlleri915v2.6.32-
80862a43Intel CorporationMobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
80862937Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
8086293cIntel Corporation82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2
8086293eYesIntel Corporation82801I (ICH9 Family) HD Audio Controllersnd-hda-intel
80862940Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
80862942Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2
80862944Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3
80862934Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
80862935Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
80862936Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
80862939Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
8086293aIntel Corporation82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
80862448YesIntel Corporation82801 Mobile PCI Bridgei810_rng
80862919YesIntel CorporationICH9M LPC Interface ControlleriTCO_wdtv2.6.28-
80862929YesIntel CorporationICH9M/M-E SATA AHCI Controllerahciv2.6.25-
80862930YesIntel Corporation82801I (ICH9 Family) SMBus Controlleri2c-i801v2.6.25-
14e44357YesBroadcom CorporationBCM43225 802.11b/g/nbrcm80211v2.6.38-
19691062YesAtheros CommunicationsAR8132 Fast Ethernetatl1cv2.6.29-

Wszystko działa bez najmniejszego kłopotu (kamera, WiFi). Jedynie w przypadku WiFi należy doinstalować sterowniki obsługujące broadcom, które znajdują się w repozytoriach. Są to m.in. pakiety: broadcom-sta-common oraz broadcom-sta-source. (2011-02-08 20:06:41)

PCI IDWorks?VendorDeviceDriverKernel
80862a40YesIntel CorporationMobile 4 Series Chipset Memory Controller Hubintel-agp
80862a42YesIntel CorporationMobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controlleri915v2.6.32-
80862a43Intel CorporationMobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
80862937Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4
8086293cIntel Corporation82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2
8086293eYesIntel Corporation82801I (ICH9 Family) HD Audio Controllersnd-hda-intel
80862940Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1
80862942Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2
80862944Intel Corporation82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3
80862934Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
80862935Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
80862936Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
80862939Intel Corporation82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6
8086293aIntel Corporation82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
80862448YesIntel Corporation82801 Mobile PCI Bridgei810_rng
80862919YesIntel CorporationICH9M LPC Interface ControlleriTCO_wdtv2.6.28-
80862929YesIntel CorporationICH9M/M-E SATA AHCI Controllerahciv2.6.25-
80862930YesIntel Corporation82801I (ICH9 Family) SMBus Controlleri2c-i801v2.6.25-
14e44357YesBroadcom CorporationBCM43225 802.11b/g/nbrcm80211v2.6.38-
19691062YesAtheros CommunicationsAR8132 Fast Ethernetatl1cv2.6.29-

14e44357 works with wl driver. Need to download "broadcom-sta". (2010-11-07 20:51:57)