Kernel.org: 5.3.6
sid (unstable): 5.2.17-1
buster (testing): 4.19.67-2+deb10u1
stretch (stable): 4.9.189-3+deb9u1
jessie (oldstable): 3.16.74-1

Debian GNU/Linux device driver check & report

Fujitsu Siemens: Scenic E600

PCI IDWorks?VendorDeviceDriverKernel
80862570YesIntel Corporation82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interfaceagpgart,intel-agp
80862572YesIntel Corporation82865G Integrated Graphics Controlleri915v2.6.32-
80862573Intel Corporation82865G/PE/P PCI to CSA Bridge
808624d2YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1usb-uhci,uhci-hcd
808624d4YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2usb-uhci,uhci-hcd
808624d7YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3usb-uhci,uhci-hcd
808624deYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4usb-uhci,uhci-hcd
808624ddYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controllerehci-hcd
8086244eYesIntel Corporation82801 PCI Bridgei810_rng
808624d0YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridgeintel-rng,iTCO_wdtv2.6.25-
808624dbYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controllerata_piixv2.6.25-
808624d3YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controlleri2c-i801v2.6.25-
808624d5YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controllersnd-intel8x0v2.6.25-
80861019YesIntel Corporation82547EI Gigabit Ethernet Controllere1000v2.6.25-

No smartcar reader with this computer (2012-06-09T22:41:07+00:00)

PCI IDWorks?VendorDeviceDriverKernel
80862570YesIntel Corporation82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interfaceagpgart,intel-agp
80862572YesIntel Corporation82865G Integrated Graphics Controlleri915v2.6.32-
80862573Intel Corporation82865G/PE/P PCI to CSA Bridge
80862576Intel Corporation82865G/PE/P Processor to I/O Memory Interface
808624d2YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1usb-uhci,uhci-hcd
808624d4YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2usb-uhci,uhci-hcd
808624d7YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3usb-uhci,uhci-hcd
808624deYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4usb-uhci,uhci-hcd
808624ddYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controllerehci-hcd
8086244eYesIntel Corporation82801 PCI Bridgei810_rng
808624d0YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridgeintel-rng,iTCO_wdtv2.6.25-
808624dbYesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controllerata_piixv2.6.25-
808624d1YesIntel Corporation82801EB (ICH5) SATA Controllerata_piixv2.6.25-
808624d3YesIntel Corporation82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controlleri2c-i801v2.6.25-
80861019YesIntel Corporation82547EI Gigabit Ethernet Controllere1000v2.6.25-
10730010YesYamaha CorporationYMF-744B [DS-1S Audio Controller]snd-ymfpciv2.6.25-
10ec8139YesRealtek Semiconductor Co., Ltd.RTL-8139/8139C/8139C+8139cp,8139toov2.6.25-

[lang: pl_PL]
YMF-744B wymaga kompilowania ze źródeł firmware'ów ALSA ftp://ftp.alsa-project.org/pub/firmware/ - po tym działa świetnie.
82865G Integrated Graphics Controller na sterowniku i915 - w niektórych sytuacjach podczas używania OpenGL akcelerator graficzny całkowicie się zawiesza i _może_ przestać działać również tryb 2D (zależnie od wersji sterownika). Po takim czymś żeby jakikolwiek program 3D zaczął działać (nawet glxgears) należy wykonać restart.

więcej informacji: adiblol@chommik.eu
 (2010-07-17T05:51:39+00:00)